2.3.3. 12 Temmuz Beyannamesi ve Sonrası – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş