Araştırma

9 Mart 2017

1.2. İsmet İnönü Dönemi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Atatürk’ün, İnönü’nün SCF’ye karşı uyguladığı politikalardan, dış ilişkilerdeki fikir ayrılıklarından rahatsız olduğu ve İnönü ile Recep Peker’e karşı güvensizlik duyduğu […]
8 Mart 2017

1.1.2. Serbest Cumhuriyet Fırkası – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

1927 yılında yapılan seçimlerden sonra 3. Meclis oluşturulmuş ve tüm üyelerin CHF’den çıkmasıyla meclis tek parti yönetimi haline gelmiştir. Türkiye […]
8 Mart 2017

1.1.1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan TCF, 17 Kasım 1924’te kuruldu. Mustafa Kemal’in Fethi Okyar’ı İnönü’nün yerine başvekilliğe getirmesi dikkate […]
8 Mart 2017

1.1 M.K. Atatürk Dönemi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Mustafa Kemal, sultanlık ve hilafeti kaldırmış, devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmişti. Devletin dininin İslam olduğunu belirten madde de, […]
7 Mart 2017

1. Tek Partili Dönem – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Sivas Kongresi ile Eylül 1919’da oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası adını almış ve parti Mustafa Kemal’i […]
7 Mart 2017

Giriş – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile başlayan Batılılaşma hareketleri ile 1876’da Kanun-i Esasi olarak bilinen anayasa oluşturulmuş, bu anayasa ile de Meclis-i […]
7 Mart 2017

Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Bu içerik, 2015 mayısında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne bitirme tezi olarak sunulmuştur. Danışmanlığını […]
5 Nisan 2015

Osmanlı’da Posta Teşkilatları

Osmanlı’da posta örgütünün kurulması II. Mahmud dönemine dayanmakla birlikte, II. Mahmud döneminden önce halka hizmet vermeyen ancak resmi haberleşmede kullanılan […]