Gırgır dergisinin “Özal’a İnat 40 lira” yazısıyla satışa çıkan 611. sayısının kapağı Süleyman Yıldız ve Ergün Gündüz imzası taşıyor. İşe giden insanların ve okula giden bir çocuğun sarhoş olarak karikatürize edildiği kapakta, piyasada yerli üründen çok yabancı içecek ürünlerinin bulunmasının ve çoğunluğunun alkol içeren, kalitesiz “boyalı su” olduğu belirtilerek eleştirildiği görülüyor.

“Kendi topraklarımızda yetişen çay, piyasada yok”

Günümüzde ülkemizden toplanarak yabancı markalarca paketlenen çayın; 35 sene önce de kendi ülkesinde değer görmediğinin bir kanıtı olan, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki karaborsacılığı ve savaş sonrası dünya düzeninde ülkeyi liberalleştirme adı altında yabancı mallarla dolduranları hatırlatan karikatür, kendi dönemindeki “vitrin ürünleri”nin insanlara pazarlanış usulüne eleştirel bir yaklaşım getirmekle birlikte dönemin liberal anlayışını da yerden yere vurmaktadır.