Category: Araştırma Page 1 of 4

3.1.7. Tahran Konferansı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Kasım 1943’te gerçekleştirilen bu konferans, “Üç Büyükler’in Tahran’da Buluşması” olarak bilinmektedir. Churchill, Stalin ve Roosevelt’in katılımıyla yapılan konferansta, Churchill Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki ısrarını sürdürmüştür. Dayanağı ise boğazlar…

3.1.6. Moskova Konferansı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

18 Ekim-1 Kasım 1943 tarihlerinde yapılan konferansa ABD, İngiltere, SSCB ve Çin’in Dışişleri Bakanları katılmıştır. Sovyetler, Türkiye’nin savaşa girmesi hakkındaki düşüncelerini değiştirmemiş, Türkiye’nin hemen savaşa girmesi gerektiğini ve…

3.1.5. Quebeck Konferansı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

17 Ağustos 1943’te yapılan konferansta, savaş durumunun değerlendirilmesi yapılmış ve Türkiye’yi savaşa girmesi için daha fazla zorlamama kararı alınmıştır. Ancak Balkanlar’da açılması planlanan ikinci bir cephe için Türkiye’den,…

3.1.4. İnönü-Churchill Adana Görüşmesi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Casablanca konferansında Türkiye’nin savaşa sokulması ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye için önemli bir görüşme yapıldı. Alman orduları Stalingard’da ve Kuzey Afrika’da durdurulduktan sonra müttefikler savaşta üstünlük sağlamış…

3.1.3. Casablanca Konferansı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

14 Ocak 1943’te yapılan bu konferans, Roosevelt ve Churchill savaşın gidişatını belirlemek ve fikir yürütmek amacıyla yapılmış ve savaşın, düşmanın “kayıtsız-şartsız” teslim olmasına kadar sürdürüleceği kararı alınmıştır. Türkiye…

3.1.2. Birleşmiş Milletler Demeci – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Atlantik Beyannamesi’nin açıklanmasından iki gün sonra Roosevelt, bir basın toplantısı yapmıştır. Atlantik Beyannamesi’nin daha iyi anlaşılması için yapılan toplantıda Roosevelt: “Churchill ile beraber neşrettiğimiz deklarasyonda ve bilahare yapılan…

3.1.1. Atlantik Beyannamesi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

9 Ağustos 1941’de, Mihver devletlerinin yenilgiye uğratılmasından sonra dünyanın yeni düzeni hakkında bilgi alışverişi yapmak ve bu düzenin ilkelerini kararlaştırmak üzere Roosevelt ve Churchill İngiltere’nin “Prince of Walles”…

3.1. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Hitler, 1934 tarihinde imzalanan Almanya-Polonya Saldırmazlık Antlaşmasını 28 Mart 1939’da feshettikten 6 ay sonra 1 Eylül’de, Polonya’yı işgal etmiş ve İkinci Dünya Savaşı’nı başlatmıştır. Hitler savaş öncesinde de…

3. Çok Partili Siyasal Hayata Geçişte Dış Etkenler – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

1945 yılı, dünyada ve özellikle Avrupa’da yeni güçlerin ortaya çıkmasıyla fazlasıyla önemlidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Sovyetler egemen güçler olmuş, Avrupa işgal altında kalmıştır. İlerleyen yıllarda…

2.3.4. 1950 Seçimleri – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Seçim Kanunu yayımlandıktan sonra üç parti de seçim çalışmalarına yurt genelinde başlamıştır. CHP’nin alt ve üst kademelerinden istifa edip DP’ye geçen vekiller, insanların DP’ye olan güvenini arttırmıştır. İnönü…