Category: Araştırma Page 2 of 4

2.3.3. 12 Temmuz Beyannamesi ve Sonrası – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Demokrat Parti kurultayından ve kavgalı seçimlerden sonra muhalefet ile iktidarın arasındaki sert mücadeleyi sonlandırmak için Cumhurbaşkanı İnönü devreye girmiştir. 10 Mayıs’ta Peker ve Bayar’ı Çankaya köşkünde bir araya…

2.3.2. 1947 Ara Seçimleri ve Sonrasındaki Gelişmeler – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

1947 Şubat’ında yapılan köy-muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri, iktidar ile muhalefet arasındaki gerginliği arttıran başka bir nokta olmuştur. Demokrat Parti’ye göre bu seçimler muhalefeti köylerden atabilmek için yapılmıştır….

2.3.1. 1946 Seçimleri ve Sonrasındaki Gelişmeler – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Muhalefetsiz yapılan belediye seçimlerinden sonra genel seçimlerin de öne alınacağı CHP Olağanüstü Kurultay’ında kararlaştırılmıştır. Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle de milletvekili adaylarının istedikleri partiden ya da bağımsız olarak seçime…

2.3. Seçimler – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Türkiye’de Cumhuriyet rejimi başladıktan sonra tek partili dönemde yapılan seçimler iki dereceli yapılmıştır. 1946 Genel seçimleri öncesinde ise hükümet, seçim kanununda değişiklik yaparak Osmanlı döneminden beri uygulanmakta olan…

2.2.2. Demokrat Parti – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

İsmet İnönü, 1 Kasım 1945’te yaptığı meclis açılış konuşmasında yeni bir siyasi partinin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir (Şekil 2): “Bizim tek eksiğimiz, Hükümet Partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu…

2.2.1. Milli Kalkınma Partisi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Nuri Demirağ tarafından kurulan MKP, Cumhuriyet tarihinin üçüncü muhalif partisidir. Parti, CHP’ye karşı eleştirilerde bulunmuş, seçimlerin tek dereceli yapılmasını ve Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi gerektiğini savunmuştur. Devletçiliğe karşı…

2.2. Muhalif Partilerin Ortaya Çıkışı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

İsmet İnönü 19 Mayıs 1944’te yaptığı meclis açılış konuşmasında, demokratik bir rejimin yaklaştığından, kendilerinin de demokrasi yolunda ilerleyeceğinden söz etmiştir. Bu konuşma ile muhalif sesler daha da cesaretlenmiş,…

2.1.2. Dörtlü Takrir – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Dörtlü Takrir; Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından imzalanan, “Memlekette demokratik usullerin, daha geniş şekilde tatbikine” geçilmesi için verilen önergedir (Varol, 2004, 36). Takrir…

2.1.1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Bu kanunun çalışmaları asıl olarak Atatürk dönemine dayanmaktadır. Kanunun çalışmaları 1933-1934 yıllarında başlamış, ancak sosyal yapıyı çok fazla etkileyeceği için hemen yürürlüğe konulmamıştır. Bunun haricinde Milli Mücadele büyük…

2.1. Muhalefetin Ortaya Çıkışı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Muhalefetin önünün açılması, 1921 Anayasası’nda hâkimiyetin millete verilmesiyle başlamıştır. Meclise yansıması ise iki grup ile olmuştur. Birinci grupta Mustafa Kemal’in yenilikçi destekçileri, ikinci grupta ise gelenekçi muhafazakârlar vardı….