Category: Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Page 2 of 3

2.3. Seçimler – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Türkiye’de Cumhuriyet rejimi başladıktan sonra tek partili dönemde yapılan seçimler iki dereceli yapılmıştır. 1946 Genel seçimleri öncesinde ise hükümet, seçim kanununda değişiklik yaparak Osmanlı döneminden beri uygulanmakta olan…

2.2.2. Demokrat Parti – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

İsmet İnönü, 1 Kasım 1945’te yaptığı meclis açılış konuşmasında yeni bir siyasi partinin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir (Şekil 2): “Bizim tek eksiğimiz, Hükümet Partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu…

2.2.1. Milli Kalkınma Partisi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Nuri Demirağ tarafından kurulan MKP, Cumhuriyet tarihinin üçüncü muhalif partisidir. Parti, CHP’ye karşı eleştirilerde bulunmuş, seçimlerin tek dereceli yapılmasını ve Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi gerektiğini savunmuştur. Devletçiliğe karşı…

2.2. Muhalif Partilerin Ortaya Çıkışı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

İsmet İnönü 19 Mayıs 1944’te yaptığı meclis açılış konuşmasında, demokratik bir rejimin yaklaştığından, kendilerinin de demokrasi yolunda ilerleyeceğinden söz etmiştir. Bu konuşma ile muhalif sesler daha da cesaretlenmiş,…

2.1.2. Dörtlü Takrir – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Dörtlü Takrir; Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından imzalanan, “Memlekette demokratik usullerin, daha geniş şekilde tatbikine” geçilmesi için verilen önergedir (Varol, 2004, 36). Takrir…

2.1.1. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Bu kanunun çalışmaları asıl olarak Atatürk dönemine dayanmaktadır. Kanunun çalışmaları 1933-1934 yıllarında başlamış, ancak sosyal yapıyı çok fazla etkileyeceği için hemen yürürlüğe konulmamıştır. Bunun haricinde Milli Mücadele büyük…

2.1. Muhalefetin Ortaya Çıkışı – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Muhalefetin önünün açılması, 1921 Anayasası’nda hâkimiyetin millete verilmesiyle başlamıştır. Meclise yansıması ise iki grup ile olmuştur. Birinci grupta Mustafa Kemal’in yenilikçi destekçileri, ikinci grupta ise gelenekçi muhafazakârlar vardı….

1.2.4. Dış Politika – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Atatürk’ün vefat etmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı makamına gelen İnönü’nün ilk işlerinden biri de Dışişleri Bakanı’nı değiştirmek olmuştur. Atatürk ile arasındaki anlaşmazlıklardan birisinin de dış ilişkiler konusundaki görüş ayrılıkları olduğu…

1.2.3. Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Toprak Mahsulleri Vergisi, aşar vergisinin kaldırılmasından sonra tarım ürünlerine uygulanan büyük çaplı ilk dolaylı vergidir (Kirman, 2006: 54). Varlık Vergisi’nden kısa bir süre sonra yürürlüğe giren bu vergi,…

1.2.2. Varlık Vergisi Kanunu – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

Savaşın başlamasıyla ilan edilen seferberlik, üretimin azalmasına, tüketimin de çoğalmasına neden olmuştur. Piyasada yaşanan ürün kıtlığıyla karaborsacılık başlamış, fiyatlar aşırı yükselmiş, yaşam şartları zorlaşmıştır. Ekinci’nin Edward C. Clark’tan…