sayı 21 karikatür asgari ücret zam

Yıl: 13 Sayı: 655, 23 Mart 1985, Sayfa: 7

1985 yılına ait olan bu karikatür; günümüzde çokça tartışılan asgari ücretin düşüklüğü ve sendikaların vasıfsızlığının, geçmişten bugüne çok da değişmediğinin kanıtı.

Karikatür, Gırgır’ın 655. sayısında yer alan ve “Yüzelli Yıl Sonraki Bir Gırgır Sayfası” adıyla hazırlanan bir sayfada yer almakta. Gelecek ile ilgili devlet planlamalarını tiye alan karikatürde; asgari ücretin, Türk parasının değer kaybetmesi vasıtasıyla zorunlu olarak yükseltildiği ve “acısının” sonradan çıkarılacağı öngörülmekte.

Bilgi: -Karikatürde de yuvarlanarak verildiği üzere- 16.421 TL olan asgari ücret karikatürün yayımlanmasından dört yıl sonra, 1 Ocak 1988’de 50.595 TL’ya çıkarılabilmiştir.

Karikatür metni:

“Yıllardan beri tartışma konusu olan asgari ücret arttırıldı. Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ‘Bu benim zaferimdir!’ derken, TİSK Başkanı Nalet Narin ‘Asgari ücreti arttırmak zorundaydık. Zira Türk parası o kadar değer kaybetti ki işçilere ücretlerini ödemek için bozuk para bulamayınca çaresiz 16.500 liralık asgari ücreti 50.000 liraya yükseltmek zorunda kaldık. Acısını nasıl olsa çıkartırız’ demiş ve Şevket Yılmaz’la yemeğe gitmiştir”