Yıl:12 Sayı:609 / 6 Mayıs 1984

Yıl:12 Sayı:609 / 6 Mayıs 1984

MEB ve GSB’nin henüz ayrılmadığı dönemlerden bir karikatür…

Takvimlerin darbe sonrası Özal’lı dönemlerin henüz başını gösterdiği sıralarda; hem yapılan zamların halka olan yansımasını hem de söz konusu bakanlığın tepki alan bir politikasını aynı karikatürde birleştirmiştir çizerler.

Reklam yasaklamalarını iki açıdan değerlendirmek mümkün; ilk olarak yeni yapılan anayasanın (1982) 58. maddesine göre:

“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.”

Bu nedenle bakanlığın böyle bir istekte bulunması, anayasal bir yükümlülük olarak görülebilir. İkinci bakış açısı ise rejimin henüz yeni olması, Anap’ın “hepsini yakala” partisi olması. Bu nedenle bazı kesimlere yaranma düşüncesiyle böyle bir kararın alınması da mümkün görünmekte.

Karikatürde devlet politikaları ve halkın bunlardan etkilenmesi yanında işlenen bir konu da devlet-patron ilişkisi. Devleti temsil eden karakter, takım elbiseleri ve puroları ile patronu temsil eden karakterlere açıklamada bulunuyor. Çünkü rejim liberal, patron önemli!

Karikatürün çizerlerinden birisi çizgi romanlarıyla tanınan Ergün Gündüz, öğrencilik yıllarında Gırgır dergisi için çok sayıda karikatür ve kapak yapmıştır.