3.1.1. Atlantik Beyannamesi – Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş